ภาพตัวอย่างเที่ยวรถ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ทางเราได้ลองค้นหาเที่ยวรถจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ แสดงข้อมูลเที่ยวรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ (ค้นช่วงปี 2563)

** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **

  • เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ. ทุ่งสง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.หัวไทร

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. นราธิวาส

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตากใบ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.สุไหงโกลก

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. ปัตตานี

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.สายบุรี

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตะโหมด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พัทลุง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. ยะลา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.บันนังสตา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ธารโต

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เบตง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. สงขลา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. จะนะ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หาดใหญ่

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ต.ม่วงงาม

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หน้า อ.สทิงพระ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกระโนด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ด่านสะเดา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ปาดังเบซาร์

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกบ้านน้ำกระจาย

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ด่านนอก

บขส. สงขลา – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

หาดใหญ่ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

หาดใหญ่ – บขส จ.นครราชสีมา

หาดใหญ่ – ท่าพัทยา

หาดใหญ่ – บขส จ.ระยอง แห่งที่ 2

บขส จ.นครราชสีมา – หาดใหญ่

ท่าพัทยา – หาดใหญ่