จองตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

เมนู

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

บริษัท ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ ไปยัง หาดใหญ่ ด่านนอก ปาดังเบซาร์ สงขลา ทุ่งสง พัทลุง สุไหงโกลก และ ด่านนอก – ระยอง, โคราช ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1 vip32 และ vip24 ที่นั่ง ผ่านเว็บไซต์ตลอด 24 ชม.

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

ตารางเดินรถ

ตารางเดินรถปิยะรุ่งเรืองทัวร์ มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ จุดจอดรถผ่าน เวลารถออกแสดงข้อมูลดังนี้ (** ตัวอย่างข้อมูลเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา)

🚌 กรุงเทพ-ด่านนอก

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอด สมุทรสงคราม
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดปราณบุรี
 • จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • จุดจอดคลองแงะ
 • จุดจอดด่านสะเดา
 • จุดจอด อ.ด่านนอก
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
17:30ม.4 พ

🚌 กรุงเทพ-ทุ่งสง-พัทลุง-หาดใหญ่

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอด สมุทรสงคราม
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอดปราณบุรี
 • จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
16:10ม.4 พ

🚌 กรุงเทพ-ปาดังเบซาร์

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอด สมุทรสงคราม
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอดปราณบุรี
 • จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • จุดจอดคลองแงะ
 • จุดจอดด่านสะเดา
 • จุดจอด ต.ปาดังเบซาร์
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
18:30ม.4 ข
18:30ม.4 ข
18:30ม.4 ข

🚌 กรุงเทพ-สงขลา

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอด สมุทรสงคราม
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอดปราณบุรี
 • จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอดแยกสวนผัก
 • จุดจอดบ้านบ่อล้อ
 • จุดจอดการะเกด
 • จุดจอด อ.หัวไทร
 • จุดจอดรถสี่แยกระโนด
 • เจดีย์งาม
 • จุดจอด แยกชุมพล
 • จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ
 • จุดจอด ต.ม่วงงาม
 • จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
08:00ม.4 พ
16:50ม.4 ข

🚌 กรุงเทพ-สุไหงโกลก

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอด สมุทรสงคราม
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอดปราณบุรี
 • จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ
 • จุดจอดแยกดอนยาง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี
 • จุดจอดปาลัส
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี
 • จุดจอดต้นไทร
 • จุดจอด อ.บาเจาะ
 • จุดจอด ต.ยี่งอ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตากใบ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
17:00ม.4 ข

🚌 กรุงเทพ-หาดใหญ่

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอด สมุทรสงคราม
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอดปราณบุรี
 • จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
 • จุดจอด บ.นาเดิม
 • จุดจอดแยกหนองดี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอดแยกสวนผัก
 • จุดจอดไม้เสียบ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดป่าพยอม
 • จุดจอดแยกนาโหนด
 • จุดจอดแม่ขรี
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
15:30ม.4 ข
19:30ม.4 ก

🚌 ด่านนอก-กรุงเทพ

 • จุดจอด อ.ด่านนอก
 • จุดจอดด่านสะเดา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดโพธิ์ทอง
 • จุดจอดป่าพยอม
 • จุดจอดไม้เสียบ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอดชุมพร
 • จุดจอด อ.บางสะพาน
 • จุดจอด อ.ทับสะแก
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอดปราณบุรี
 • จุดจอดหัวหิน
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
15:30ม.4 พ

🚌 ด่านนอก-นครราชสีมา

 • จุดจอด อ.ด่านนอก
 • จุดจอดด่านสะเดา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
 • จุดจอดโพธิ์ทอง
 • จุดจอดป่าพยอม
 • จุดจอดไม้เสียบ
 • จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
15:00ม.4 กพ

🚌 ด่านนอก-ระยอง

 • จุดจอด อ.ด่านนอก
 • จุดจอดด่านสะเดา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
 • จุดจอดโพธิ์ทอง
 • จุดจอดป่าพยอม
 • จุดจอดไม้เสียบ
 • จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอด อ.ไชยา
 • จุดจอด อ.ท่าชนะ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี
 • หนองมน
 • ท่าพัทยา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
15:30ม.4 กพ

🚌 นคราชสีมา-ด่านนอก

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดสี่แยกประจวบ
 • จุดจอดศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์
 • จุดจอดสี่แยกปฐมพร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • จุดจอดด่านสะเดา
 • จุดจอด อ.ด่านนอก
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
16:00ม.4 กพ

🚌 ระยอง-ด่านนอก

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2
 • ท่ามาบตาพุด
 • จุดจอด อ.บ้านฉาง
 • จุดจอด กม.10
 • ท่าพัทยา
 • ท่าอ่าวอุดม
 • ท่าศรีราชา
 • จุดจอด ต.บางพระ
 • หนองมน
 • จุดจอดชลบุรี-เฉลิมไทย
 • จุดจอดชะอำ
 • จุดจอด อ.หัวหิน
 • จุดจอดสี่แยกปฐมพร
 • จุดจอด อ.ท่าชนะ
 • จุดจอด อ.ไชยา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • จุดจอดด่านสะเดา
 • จุดจอด อ.ด่านนอก
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
16:00ม.4 กพ

🚌 สงขลา-กรุงเทพ(สายเก่า)

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
 • จุดจอด ต.ม่วงงาม
 • จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ
 • จุดจอดเจดีย์งาม
 • จุดจอดสามบ่อ อ.ระโนด
 • จุดจอดรถสี่แยกระโนด
 • จุดจอด อ.หัวไทร
 • จุดจอดบ้านบ่อล้อ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
15:00ม.4 พ
16:00ม.4 ข

🚌 สุไหงโกลก-กรุงเทพ(สายใหม่)

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตากใบ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส
 • จุดจอด อ.บาเจาะ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี
 • จุดจอดต้นไทร
 • จุดจอดปาลัส
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี
 • จุดจอดแยกดอนยาง
 • จุดจอด อ.เทพา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
12:10ม.4 ข

🚌 หาดใหญ่-กรุงเทพ(สายใหม่)

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
 • จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดโพธิ์ทอง
 • จุดจอดป่าพยอม
 • จุดจอดไม้เสียบ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
เวลาออก (ต้นทาง)มาตรฐาน
15:30ม.4 พ
18:00ม.4 ข

เบอร์โทรและเคาน์เตอร์ออกตั๋ว

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ รับตั๋วจริงเมื่อทำรายการจองตั๋วออนไลน์ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ได้ที่จุดรับตั๋วหรือโทรสอบถามดังนี้

 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 49,50,56, 57, 58 เบอร์โทร: 0-2894-6330,02-894-6331
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 29,30,31 เบอร์โทร: 074-311077
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะทัวร์ (ปิยะรุ่งเรืองทัวร์) เบอร์โทร: 0-7446-5203
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์ เบอร์โทร: 044-270092,080-2952003
 • ท่าพัทยา ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์ เบอร์โทร: 038-410-748

วิธีจองตั๋วออนไลน์

มาดูวิธีและขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ ระบบออนไลน์ ทำตามได้ไม่กี่ขั้นตอนมาดูกันเลย (ข้อมูลตัวอย่างด่านล่าง)

1. ค้นหาเที่ยวรถ

เลือกจุดขึ้น จุดลง วันเดินทาง แล้วกดค้นหาเที่ยวรถ เพื่อตรวจสอบว่ามีเที่ยวรถปิยะรุ่งเรืองทัวร์ ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์หรือไม่

เลือกจุดขึ้นรถ ลงรถ วันเดินทาง

2. เลือกเที่ยวรถ

จะแสดงเที่ยวรถ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ แสดงข้อมูลเที่ยวรถ เวลาออก ราคาตั๋วดังภาพตัวอย่าง

เลือกเที่ยวรถที่จะเดินทาง

3. ยืนยันการจอง และประกันภัย (ไม่บังคับทำ)

กดยืนยันการจอง ส่วนประกันภัย(ไม่บังคับทำ) กดติ๊กที่ลูกศรประกันภัยออกได้

ยืนยันการจองและประกันภัยการเดินทาง

4. ข้อมูลผู้เดินทาง

กรอกชื่อ - สกุล เบอรโทรศัพท์ - อีเมล์(ไม่บังคับ) ของผู้โดยสารที่เดินทาง

กรอกข้อมูลผู้เดินทาง

5. เลือกที่นั่ง

ตามผังรถทัวร์ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ ที่เลือก สามารถเลือกที่นั่งได้ (สีขาว)

เลือกที่นั่งเพื่อจองตั๋วออนไลน์

6. เลือกช่องทางชำระเงิน

มีช่องทางชำระเงินหลากหลาย แนะนำ สแกน QR Code / เคาน์เตอร์ 7-11 / แอป K+ / บัตรเครดิต

เลือกช่องทางชำระเงินในการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

7. ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด

ต้องชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ไม่งั้น ระบบจะยกเลิกรายการจองตั๋วอัตโนม้ติ

ชำระเงินในการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ภายในเวลาที่กำหนด

วิธีการเดินทาง

( เมื่อจองตั๋วออนไลน์ )

เมื่อชำระเงินจองตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์เรียบร้อยแล้ว วิธีการเดินทางให้นำหลักฐานการชำระเงิน หรือ หน้าสรุปตั๋ว ไปยื่นที่เคาน์เตอร์เช็คอินปิยะรุ่งเรืองทัวร์เพื่อรับตั๋วจริงก่อนรถออกอย่างน้อย 30 นาที

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

”ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ กับ การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์”

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ทำรายการจองตั๋วได้ง่ายๆ เพียงมีโทรศัพท์ สามารถทำรายการค้นหาเที่ยวรถ เลือกที่นั่ง ชำระเงิน ในระบบจองตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์ได้ตลอด 24 ชม.

ช่องทางชำระเงินเมื่อจองตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์ออนไลน์

 • สแกนจ่าย QR-Code (แนะนำ)
 • 7-Eleven ใกล้บ้าน
 • แอป K+
 • บัตรเครดิต

เที่ยวรถปิยะรุ่งเรืองทัวร์มีเส้นทางเดินรถดังนี้ กรุงเทพ-ด่านนอก, กรุงเทพ-ทุ่งสง-พัทลุง-หาดใหญ่, กรุงเทพ-ปาดังเบซาร์, กรุงเทพ-สงขลา, กรุงเทพ-สุไหงโกลก, กรุงเทพ-หาดใหญ่, ด่านนอก-กรุงเทพ, ด่านนอก-นครราชสีมา, ด่านนอก-ระยอง, นคราชสีมา-ด่านนอก, ระยอง-ด่านนอก, สงขลา-กรุงเทพ(สายเก่า), สุไหงโกลก-กรุงเทพ(สายใหม่), หาดใหญ่-กรุงเทพ(สายใหม่),

ตัวอย่างเที่ยวรถปิยะรุ่งเรืองทัวร์ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

ทางเราได้ค้นข้อมูลตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว รอบรถเวลาออก ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จากระบบจองตั๋วออนไลน์เพื่อแสดงเป็นตัวอย่างแสดงข้อมูลดังนี้

กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.หัวไทร

ค้นเมื่อ 28-29 ตุลาคม 2566

 • 17:40 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 840 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.หัวไทรกรุงเทพฯ - จุดจอด อ.หัวไทร
กรุงเทพฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง

ค้นเมื่อ 27-29 ตุลาคม 2566

 • 16:10 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 741 บาท
 • 17:30 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 741 บาท
 • 18:00 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 741 บาท
 • 18:40 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 635 บาท
กรุงเทพฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสงกรุงเทพฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสงกรุงเทพฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
กรุงเทพฯ - บขส. นราธิวาส

ค้นเมื่อ 28 ตุลาคม 2566

 • 17:00 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 949 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. นราธิวาส
กรุงเทพฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตากใบ

ค้นเมื่อ 28 ตุลาคม 2566

 • 17:00 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 1,001 บาท
กรุงเทพฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตากใบ
กรุงเทพฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก

ค้นเมื่อ 28 ตุลาคม 2566

 • 17:00 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 1,001 บาท
กรุงเทพฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก
กรุงเทพฯ - บขส. ปัตตานี

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 17:00 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 869 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. ปัตตานี
กรุงเทพฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 17:00 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 949 บาท
กรุงเทพฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.แม่ขรี

ค้นเมื่อ 29-30 ตุลาคม 2566

 • 16:30 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 916 บาท
 • 17:00 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 785 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.แม่ขรีกรุงเทพฯ - จุดจอด อ.แม่ขรี
กรุงเทพฯ - บขส. พัทลุง

ค้นเมื่อ 29-30 ตุลาคม 2566

 • 16:30 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 823 บาท
 • 17:00 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 706 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. พัทลุงกรุงเทพฯ - บขส. พัทลุง
กรุงเทพฯ - จุดจอด ต.ม่วงงาม

ค้นเมื่อ 29-30 ตุลาคม 2566

 • 17:40 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 962 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด ต.ม่วงงามกรุงเทพฯ - จุดจอด ต.ม่วงงาม
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.รัตภูมิ

ค้นเมื่อ 29-30 ตุลาคม 2566

 • 16:30 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 916 บาท
 • 17:00 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 785 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.รัตภูมิกรุงเทพฯ - จุดจอด อ.รัตภูมิ
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.สทิงพระ

ค้นเมื่อ 29-30 ตุลาคม 2566

 • 17:40 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 911 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอด อ.สทิงพระกรุงเทพฯ - จุดจอด อ.สทิงพระ
กรุงเทพฯ - จุดจอดรถสี่แยกระโนด

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 17:40 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 874 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดรถสี่แยกระโนด
กรุงเทพฯ - จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย

ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566

 • 17:40 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 962 บาท
กรุงเทพฯ - จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย
กรุงเทพฯ - บขส. สงขลา

ค้นเมื่อ 29-30 ตุลาคม 2566

 • 17:40 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 962 บาท
กรุงเทพฯ - บขส. สงขลากรุงเทพฯ - บขส. สงขลา
กรุงเทพฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่

ค้นเมื่อ 29-31 ตุลาคม 2566

 • 16:10 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 916 บาท
 • 18:00 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 916 บาท
 • 18:40 รถทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว 785 บาท
กรุงเทพฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่กรุงเทพฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่กรุงเทพฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
บขส. สงขลา - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 30-31 ตุลาคม 2566

 • 16:00 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 962 บาท
บขส. สงขลา - กรุงเทพฯบขส. สงขลา - กรุงเทพฯ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ

ค้นเมื่อ 29-30 ตุลาคม 2566

 • 15:30 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 916 บาท
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ - กรุงเทพฯสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ - บขส. นครราชสีมา แห่งที่ 2

ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566

 • 16:30 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 1,166 บาท
 • 16:30 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 1,554 บาท
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ - บขส. นครราชสีมา แห่งที่ 2สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ - บขส. นครราชสีมา แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ - จุดจอดพัทยา

ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566

 • 15:30 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 1,069 บาท
 • 15:30 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 1,425 บาท
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ - จุดจอดพัทยา
บขส. นครราชสีมา แห่งที่ 2 - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่

ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566

 • 16:00 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 1,166 บาท
 • 16:00 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 1,554 บาท
บขส. นครราชสีมา แห่งที่ 2 - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
จุดจอดพัทยา - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่

ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566

 • 17:30 รถทัวร์ VIP 32 ราคาตั๋ว 1,069 บาท
 • 17:30 รถทัวร์ VIP 24 ราคาตั๋ว 1,425 บาท
จุดจอดพัทยา - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่จุดจอดพัทยา - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่จุดจอดพัทยา - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่

ภาพรถทัวร์ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ปิยะรุ่งเรืองทัวร์